Narvik havn består av fire havneavsnitt: LKABs bulkhavn, sentrale havneområde med utstikkerkaiene, dypvannskai på Fagernes med intermodale fasiliteter og Skarveneskaien til Northland.

Narvik havn er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter. Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind. Det er golfstømmen som gjør at Ofotfjorden ikke fryser til om vinteren, og med den korte avstanden til gruvene i Nord-Sverige ble Narvik som utskipningshavn et naturlig valg for LKAB, i forhold til Bottenviken som fryser til om vinteren. Fra Narvik skipes jernmalmen ut til land over hele verden.

Enerconsult har bistått i prosjektet "Energiknutepunkt Narvik Havn", hvor vår rolle har vært energirådgiver i flere forskjellige faser. Les mer om prosjektet under.