Energieffektiv drift av kommunale bygg

Interkommunalt nettverk for byggansvarlige og byggdriftere for å øke kompetanse og dele erfaringer om hvordan oppnå og drifte energieffektive bygg

Kontakt oss

Enerconsult AS Teknologiveien 2B 8517 Narvik
951 58 148 08.00-15.30
post@enerconsult.no

Sosiale Medier