Narvikgården AS eies 100 % av Narvik kommune, og driver hovedsaklig by- og eiendomsutvikling med utgangspunkt i egne eiendommer og bygg. Selskapet arbeider også med andre oppgaver som bidrar til vekst og utvikling.

Enerconsult har på oppdrag fra Narvikgården AS gjort en vurdering av energiforbruket og enøk-tiltak i Narvik Spektrum, ishallen i Narvik.