Vi ble fra sommeren 2016 samlokalisert med vår eier Nordkraft i nytt kontorbygg i Teknologibyen i Narvik.

Her finner du oss