Vi er stolte av å være lokalisert i Narvik, en av Nord-Norges mest innovative byer. Våre moderne lokaler er plassert i Teknologiveien 2B, og her sitter vi sammen med vår eier, Nordkraft. Vår beliggenhet i hjertet av regionen gir oss muligheten til å samarbeide med kunder og samarbeidspartnere på tvers av næringer og sektorer, og vi har en god forståelse av de spesielle utfordringene som finnes i vårt område.

Vi har som mål å være en ledende aktør innen energirådgiving, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse og ekspertise. Våre rådgivere har formell utdanning og lang erfaring innenfor energisektoren, og vi har en bred og dyp kompetanse som omfatter alt fra energieffektive bygg til miljøvennlige energikilder.

Enerconsult er en uavhengig rådgivningsbedrift, og vi tilbyr våre tjenester til både offentlig og privat sektor. Våre tjenester inkluderer energianalyser, utarbeidelse av energiplaner og strategier, samt veiledning og opplæring for å hjelpe våre kunder med å redusere energikostnader og miljøbelastning.

Vi er opptatt av å tilby skreddersydde løsninger til hver enkelt kunde, og vi tar alltid hensyn til de spesielle behovene og utfordringene som finnes i hver enkelt bransje og sektor. Vi jobber tett sammen med våre kunder for å sikre at våre løsninger passer inn i deres eksisterende planer og strategier, og vi gir også opplæring og veiledning for å sikre at våre løsninger implementeres på en effektiv og bærekraftig måte.

Vi er stolte av våre tjenester og vår kompetanse, og vi er dedikert til å hjelpe våre kunder med å nå sine mål for energieffektivisering og bærekraft. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift med å redusere energikostnader og miljøbelastning.

Aktuelle artikler om Enerconsult