Oversiktsbilde over ny bru og Ofotenfjorden

Enerconsult har blant annet laget Energi- og klimaplan, normtallsvurderinger, Enøk-analyser og energitekniske gjennomganger for kommunen.