Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensen Troms og Finnmark i Nord. Det er om lag 22.000 innbyggere i kommunen.I Narvik by ligger UiT, Norges arktiske universitet og Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027.

Enerconsult har blant annet laget energi- og klimaplan, normtallsvurderinger, Enøk-analyser og energitekniske gjennomganger for kommunen. Enerconsult har også levert tjenester som energirådgiver for kommunen under gjennomføring av EPC-prosjektet mellom 2015 og 2020. 

Oversiktsbilde over ny bru og Ofotenfjorden