OMT BBL har 2.950 medlemmer og forvalter 1.850 boliger i 116 borettslag, sameier og andre selskap. Boligselskapene er fra Narvik i sør til Bardu og Finnsnes i nord.

OMT BBL ble opprettet som Narvik Boligbyggelag 18. februar 1946 og er en del av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Gjennom årene har Enerconsult levert flere tjenester og prosjekter til OMT BBL. 

  • Smart Arctic Building, prosjekt støttet av ENOVA. 
  • Energi- og klimasmart rehabilitering, støttet av Nordland Fylkeskommune
  • Energirådgiving og analyse av bygg i forbindelse med overgang til ny fornybar varmekilde
  • Søknad om støtte til Enova