Bardu kommune ligger i Troms og Finnmark fylke. Kommunen har litt over 4000 innbyggere. Sentralt i kommunen ligger kommunesenteret, Setermoen. Bardu kommune er vertskommune for landets største hærgarnison og har siden 1898 vært vertskap for forsvaret. 

Enerconsult har bistått Bardu kommune med energimerking, kurs, kartlegging av SD-anlegg og automatikk og generell energirådgiving for kommunale bygg. Vi har også levert energioppfølgingssystemet Optima til dem