Løsningsforslagene har som formål å minimalisere miljøbelastningen lokalt og globalt. Våre tjenester er rettet mot både privat og næring.

Enerconsult leverer tjenester til følgende målgrupper:

 • Yrkesbyggeiere
 • Offentlig sektor
 • Industri og transport
 • Energikonsern

Enerconsult leverer energirådgiving innenfor følgende arbeidsområder:

 • Energieffektive bygg
 • Planer, utredninger og analyser
 • Informasjon og veiledning

Vår kompetanse:

Enerconsult har gjennom formell utdanning og lang erfaring opparbeidet høy og ettertraktet kompetanse innenfor energieffektivisering og fornybar energi. Vi fokuserer spesielt på flerfaglig integrasjon mellom bygningen og de tekniske installasjonene. På mange måter har Enerconsult en unik tverrfaglig kompetanse med fokus på energifleksibilitet, effektiv energibruk og anvendelse av miljøvennlige energikilder. Vår erfaring og formelle kvalifikasjoner er forankret i følgende fagområder:

 • Effektiv energibruk
 • Energimerking av bygg
 • Varmepumper
 • Bioenergi
 • Oppvarmingsløsninger
 • Strøm, kraftsystem
 • Byggteknisk
 • Lys, ventilasjon oginneklima
 • Transport
 • Klima og miljø
 • Effektiv drift av tekniske anlegg