Per Strand Eiendom AS er en eiendomsforvalter- og utvikler med hovedkontor i Harstad. Firmaet eier og forvalter en større bygningsportefølje i Nord-Norge. 

Enerconsult har bistått med energimerking av totalt 10 bygg som leies ut til byggevarekjeden Montér.