Administrasjonssjef i Nordkraft Knut Eirik Sletbakk og energirådgiver i Enerconsult Audun Finsveen

De tekniske anleggene er selve hjertet og blodårene i et bygg. Derfor er det kritisk at de virker optimalt og spiller på samme lag. Ved en gjennomgang av disse vil man for eksempel kunne oppdage et kjøleanlegg som står og jobber mot et varmeanlegg, ventiler med lekkasjer og uhensiktsmessig styring. En slik gjennomgang vil også kunne avdekke mangler og forbedringsmuligheter i driften av de tekniske anleggene. 

Ofte er det både enkelt og billig å gjøre noe med feilene og forbedringsmulighetene som man finner ved en slik gjennomgang, og besparelsene kan være store! Det er ofte også en sammenheng mellom feil drift eller feil på tekniske anlegg og inneklimaproblemer, slik at man kan oppleve å enkelt finne ut og løse flere problemer samtidig. Vi går alltid gjennom både rutinene ved drift, selve anleggene og styringen av de forskjellige anleggene, og om ønskelig en dypere gjennomgang på rutinene i driften.