Energiledelse vil være naturlig å etablere i alle bedrifter med en viss størrelse og energiforbruk. Det trenger ikke å gjøres mer avansert eller vanskelig enn at bedriften selv kan handtere det, det er litt av poenget også. For å komme i gang kan det være både trygt og lærerikt å ha med en person med energifaglig erfaring og kompetanse, og her kan Enerconsult bistå. 

Kort fortalt handler energiledelse om å ha samme oppfølging og kontroll på energien, som mange bedrifter har på økonomien sin. Det er ingen gitt vei som er riktig for alle, og hver bedrift må lage sine rutiner, styringssystemer og organisering som passer dem. Skal man nå ambisiøse sparemål er det viktig at hele bedriften, brukere og leverandører drar i samme retning, samt at kompetansen i bedriften er rustet til å drive med energiarbeid. Alt dette er naturlige ting som inngår i det å etablere og vedlikeholde energiledelse, med mer.

Energiledelsesstandarden ISO 50001 er et naturlig hjelpemiddel å bygge opp bedriftens energiledelsessystem etter. Sentralt i denne, og mange andre ledelsesstandarder, er PDCA-syklusen. Denne står for Plan, Do, Check, Act, eller Planlegge, Utføre, Kontrollere og Korrigere på norsk. Hensikten med å sette sitt energiarbeid i system er å kontinuerlig forbedre seg på energiarbeidet for å oppnå en bedre kvalitet og resultat.