Ved omfattende rehabilitering av bygg kan det være ønskelig å gjøre noe med energitilstanden i bygget. Vi kan utforme helhetsløsninger som på best mulig måte ivaretar de mulighetene innenfor energieffektivisering og energiomlegging som man har ved rehabilitering.