Teknisk anlegg rør og annet

Enøkanalysen skal skaffe en detaljert, velbegrunnet og prioritert liste over hvilke tekniske og bruksmessige enøktiltak som bør iverksettes på bygget. Vi kan også bistå i en evt. søknadsprosess til Enova.

I en slik analyser gjøres det også vurderinger som helt eller delvis inngår i andre typer analyser og vurderinger. F.eks. er det naturlig å vurdere de tekniske anleggene og driften av et bygg som ved en gjennomgang av drift og tekniske anlegg.

En ENØK-analyse kan også tilpasses etter kundens ønske