Enerconsult AS ønsker å etablere et nettverk for energieffektiv drift av kommunale bygg med oppstart i høst/vinter.

Formålet med nettverket er å samle byggansvarlige og byggdriftere for å øke kompetanse og dele erfaringer om hvordan oppnå og drifte energieffektive bygg. Deltakerne skal få faglige innspill fra hverandre, regionale leverandører og Enerconsult. 

Det vil gjennomføres både som fysiske samlinger og digitale kurs som deltakerne selv kan se når de vil. Mer informasjon under "Lenker" på høyre side.

Om dette er interessant for din kommune send oss e-post