Ingrid kommer fra Narvik og har bachelor innen byggingeniør/anlegg og produksjon. Ingrid startet i høst på master integrert bygningsteknologi ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik

Vi er glade for å ha knyttet til oss en ung ingeniør med interesse for energi- og klimatjenester i regionen.