Enova svarer er en landsomfattende tjeneste for energi- og klimarådgiving for både privatpersoner, næring og industri.

- Vi vant denne konkurransen første gang i 2003. Kontrakten er på to år, men med en opsjon som må utløses etter første år. Det er med andre ord ikke en sovepute, sier daglig leder Torben Søraas. Anbudsprosessen har vart 4-5 måneder, og han mener det er det er godt å få bekreftelsen på at de fortsatt er den foretrukne leverandøren av disse tjenestene. Enerconsult har ni ansatte i Narvik og samarbeider med Norconsult om leveransen.

Lokal verdiskapning
- Det er godt å hente oppdrag til Narvik som sørger for verdiskapning her. Enerconsult er en del av Nordkraft-konsernet. Regionen vår har mange arbeidsplasser innen utvikling, produksjon og distribusjon av energi. Denne avtalen sikrer arbeidsplasser som kommer i tillegg til den tradisjonelle verdikjeden, sier Søraas.

Leverer også tjenester lokalt
- Vi rendyrker energirådgivning som forretningsområde, sier leder for marked Lars Kimo Jørgensen. For tiden jobber vi med å utvikle en inneklimasjekk ved bruk av sensorteknologi. Vi jobber også med Narvik Havn, OMT BBL, UiT og Hålogaland Kraft Nett i spennende prosjekter på vei mot det grønne skiftet.

Enerconsult jobber generelt for å styrke fagmiljøet i Narvik og vurderer nå å opprette en ny stilling.

Om Enerconsult
Enerconsult skal med basis i energi-/klimarådgiving og veiledning tilby energifaglige tjenester med fokus på energieffektivisering, energiomlegging og klima. Enerconsult er 100 % eid av Nordkraft AS.

Om Enova
Enova SF arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Kontakt:

Torben Søraas, daglig leder: torben.soraas@enerconsult.no +47 951 58 148