Enerconsult har som resten av Norge innført mange tiltak for å hindre smitte av koronaviruset, og derfor sitter alle våre medarbeidere på hjemmekontor. Våre medarbeidere gjennomfører ikke befaringer eller fysiske møter slik situasjonen er nå. Vi er tilgjengelig på Skype/Teams, e-post og telefon. Vi kan med disse hjelpemidlene og en god dose kreativitet fortsatt hjelpe våre kunder med svært mye. 

I en vanskelig situasjon for svært mange bedrifter vil vi minne på om muligheten for å redusere energikostnadene når aktiviteten går ned på arbeidsplassen. Her er noen punkter hvor det for mange vil være mye å hente i disse tider:

  • Reduser driftstid på ventilasjon etter behovet. Vurder om ventilasjonsanlegget kan stoppes helt hvis det ikke er aktivitet i bygg/lokale
  • Vurder å redusere hastighet på ventilasjonsvifter hvis det fortsatt er noe aktivitet
  • Senk temperaturen i rom og lokaler som ikke er i bruk
  • Slå av lys, PC-skjermer og annet i standby-modus og annet som ikke er nødvendig
  • Vurder om det er nødvendig å ha snøsmelteanlegg i drift. Erfaringsmessig koster slike anlegg mye i drift, og feil knyttet til sensorer og styring kan medføre unødvendig høyt forbruk nå som det ikke nødvendigvis er personer til stede og følger opp. 

Vi kan hjelpe til med å vurdere hvilke justeringer som bør gjøres om det er tvil om dette. Det er også mulig at vi bistår med selve justeringene via Skype, Teams eller annen videokommunikasjonsløsning. Vi er vant med å navigere oss i både nye og gamle styringsmuligheter, og kan guide deg i justeringene som du ønsker å gjøre.