Enerconsult tilbyr energimerking av bygg i henhold til forskriften. Vi har den nødvendige kompetansen og erfaringen som gjør at vi tilfredsstiller myndighetenes krav for utførelse av merkeoppdrag. Vi benytter alltid beregningsprogrammet SIMIEN til energimerking noe som gjør at dataene fra energimerkingen enkelt kan gjenbrukes ved et senere tidspunkt, f.eks. ved en ENØK-analyse, beregning av enkelttiltak eller ved ny energimerking av samme bygg. Energimerking sammen med ENØK-analyse anbefales siden man sparer tid på befaring og modellering av bygget i SIMIEN på å gjøre det samtidig. 

Energimerking er lovpålagt og gjelder de aller fleste yrkesbygg over 1 000 m2. Alle boliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut er pliktig til å ha en energiattest, med få unntak. Kravene til hvem som skal ha energiattest og til den som lager energiattesten er hjemlet i energimerkeforskriften som det ligger link til på høyre side.

Kontakt oss på hanne.linde@enerconsult.no eller ring 91555283.