Hovedmålet med energikartleggingen er å oppnå en grundig og omfattende forståelse av bygningens energibruk. En energikartlegging fra Enerconsult identifiserer tiltak som kan redusere energiforbruket og forbedre miljøpåvirkningen i en eller flere bygninger.
Rapporten som leveres inneholder følgende elementer:

  1. Tiltaksliste: Vi gir en fullstendig oversikt over alle kartlagte tiltak, inkludert hvilke tiltak som anbefales, og i hvilken rekkefølge de bør gjennomføres for optimal effekt.
  2. Kostnad og reduksjon: Hvert tiltak vurderes med kostnadsestimat, energireduksjon basert på dynamiske beregninger, og effektreduksjon, slik at du får en klar forståelse av investeringen og besparelsene.
  3. Lokal energi og energiomlegging (ved lokal energiproduksjon): Vi vurderer muligheter for lokal energiproduksjon og energiomlegging, inkludert en oversikt over hvor mye energi som produseres og når, med alle nødvendige forutsetninger.
  4. Økonomi og finansiering: Vi utfører lønnsomhetsberegninger for hvert tiltak og gir anbefalinger for finansieringsmodeller, slik at du kan iverksette tiltakene på en økonomisk fornuftig måte.

Med en energikartlegging av denne typen er det også mulig å søke støtte hos Enova. Enova har støtteordninger for energikartlegging av både yrkesbygg og boligselskap. Enerconsult kan også bistå med registrering av søknader. 


Les mer om hvordan du kan dra nytte av Enovas støtteordninger energikartlegging yrkesbygg og energikartlegging boligselskap.

Energiattest

Etter å ha gjennomført en energikartlegging er det enkelt å registrere et energimerke for bygget ditt. Under kartleggingen utarbeider vi en energiberegning i henhold til NS 3031, som viser hvor bygget befinner seg på energimerkeskalaen i sin nåværende tilstand. Ved eventuelle utbedringer kan vi enkelt vurdere hvordan energikarakteren vil forbedres etter at tiltakene er utført. På denne måten kan vi anbefale tiltak som gir best mulig uttelling på energikarakteren.

Ta kontakt for energikartlegging

Enerconsult hjelper deg gjerne med å utarbeide en energikartlegging. Du finner kontaktinformasjon her