Gjennom hele perioden har vi hatt et fremragende samarbeid, og vi er svært imponert over den innsatsen og kvaliteten Kari og Erlend har levert i sitt arbeid. Vi er derfor glade for å kunne ønske Kari velkommen til en sommerjobb hos oss, og vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid. Erlend skal fullføre siste år på mastergraden sin til høsten.

Fullført studie og internship

Kari fullførte sin bachelorgrad i mai 2024 med toppkarakter på hovedoppgaven sin. Oppgaven ble skrevet i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet, og Nordkraft prosjekt. Under oppgaveskrivingen var Kari engasjert som intern hos Enerconsult, med kontorplass i samme etasje som veilederene, noe som muliggjorde et tett samarbeid og god oppfølging. 

- Det har vært en veldig fin erfaring å ta med seg. Det er en utrolig fin gjeng som jobber her, og jeg føler at alle er imøtekommende, trivelige og hjelpsomme, sier Kari. 

På spørsmål om hva hun har lært av å jobbe hos Enerconsult, svarer hun:

Jeg har lært mye om energieffektivisering av bygg, noe som er svært relevant akkurat nå. I tillegg har jeg fått mye erfaring med kundekontakt og har utviklet meg betydelig på dette området. 

Nå har du jobbet i nesten et år i 20% stilling som intern hos Enerconsult, hvordan blir det å jobbe fulltid på sommeren?

Det blir spennende å bli bedre kjent med både arbeidsplassen, kollegaer og faget. I tillegg gleder jeg meg til å få enda mer ansvar og mer kontinuitet i arbeidet. 

Hva vil du si til andre studenter som vurderer å søke på internship-ordningen hos Nordkraft?

Det vil jeg virkelig anbefale. Det er en veldig fin arbeidsplass som er veldig generøs og jeg kan garantere at man får være med på mye gøy! Sier Kari med et stort smil. 

Bro mellom universitetet og arbeidslivet 

Enerconsult har hatt stor nytte av internshipordningen og har til sammen hatt syv studenter gjennom denne ordningen. Erfaringene Enerconsult har gjort seg, viser at ordningen fungerer som en verdifull bro mellom universitetet og arbeidslivet. Den gir bedriften innsikt i utviklingen innen tekniske utdanninger, samtidig som studentene får en bedre forståelse av hvordan arbeidslivet fungerer.

Studentene som har jobbet hos oss, har vært svært lærevillige og vist stort pågangsmot, noe som har vært både inspirerende og lærerikt for oss, sier Hanne Linde, teamleder marked. Hun legger til at studentene ofte har andre metoder eller perspektiver på utfordringer enn de som har vært i arbeidslivet lenger. Denne kombinasjonen av fersk kunnskap fra nyutdannede og erfaring fra etablerte arbeidstakere har vært verdifull for oss, og vi håper å fortsette med denne praksisen også i fremtiden. 
 

Her kan du lese mer om internship-ordningen og kvalifikasjonskravene.

Dersom du er student og skal skrive hovedoppgave, kan du finne flere hovedoppgaver fra Nordkraft her.