Det er lansert to nye støtteordninger for yrkesbygg og en ny støtteordning for boligselskap (borettslag og sameier).

  1. Støtte til energikartlegging i yrkesbygg
  2. Støtte til forbedring av energitilstnad i yrkesbygg
  3. Støtte til forbedring av energitilstand i boligselskap
     

Støtte til energikartlegging yrkesbygg 


For å fremme energieffektivisering og redusere driftskostnader, tilbyr Enova støtte til energikartlegging av yrkesbygg. Denne prosessen gir en detaljert forståelse av byggets energiforbruk og avdekker de mest kostnadseffektive energisparetiltakene. Med inntil 50 % støtte fra Enova, på opp til 400 000 kroner, kan byggeiere og leietakere få finansiell hjelp til å ansette eksterne eksperter for å utføre kartleggingen og utforme en handlingsplan for energiforbedringer. Enerconsult er kvalifisert til å utføre kartleggingsrapporter for yrkesbygg, og vi kan bistå i søknadsprosessen. Det er imidlertid byggeier eller leietaker som må stå oppført som søker. For å kvalifisere til Enovas støtte for energikartlegging i yrkesbygg må kartleggingsrapporten gi en pålitelig oversikt som støtter vurderingen av potensielle energitiltak.
 

Støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg 

Enovas støtteordning for forbedring av energitilstand i yrkesbygg tilbyr økonomisk støtte på opptil 30 % av dokumenterte og godkjente kostnader. For å kvalifisere må tiltakene gi minst 20 % forbedring av energibruken per bygg. Energirådgivere, energitjenesteleverandører eller andre eksperter innen energieffektivisering kan hjelpe med å beregne energibesparelsen og vurdere forbedringspotensialet for ulike tiltak.

Dersom målet for energiforbedring i søknaden ikke oppnås, vil støtten bli avkortet. Derfor er det avgjørende å rådføre seg med en energirådgiver eller annen ekspert for å sette et realistisk mål og bestemme hvilke tiltak som må iverksettes for å oppnå dette før søknaden sendes til Enova. Ofte er det nyttig å gjennomføre en energikartlegging i forkant av investeringen i energitiltak.
 

Støtte til forbedring av energitilstand i boligselskap 

For borettslag, boligsameier, og andre boligselskap som har ambisjoner om å iverksette energitiltak, åpner Enova opp for betydelig støtte. Dette gir borettslag en unik sjanse for å modernisere og effektivisere sine energiløsninger. Denne ordningen er spesielt nyttig for bygninger med betydelig forbedringspotensial. Støtten fra Enova kan dekke opptil 30 % av dokumenterte og godkjente kostnader, med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner. Søkere må sette et mål om minst 20 % energiforbedring for bygningene som inkluderes i søknaden. Om målet ikke nås, vil støtten bli avkortet. Også her anbefales det å rådføre seg med energirådgivere eller andre eksperter på området. Enova har også en egen støtteordning for energikartlegging av boligselskap, som du kan lese mer om her.

Hvordan kan Enerconsult hjelpe

  • Energikartlegging: Utarbeide kartleggingsrapporter
  • Veiledning i søknadsprosess: Bistå i søknadsprosess
  • Utarbeide energimerke: Opprette eller oppdatere energimerke etter utførte oppgraderinger

Ved å bruke Enovas støtteordninger i kombinasjon med vår veiledning og ekspertise, kan din virksomhet eller ditt borettslag realisere betydelige kostnadsbesparelser og redusere sitt miljøavtrykk.

Hanne Linde, teamleder marked Enerconsult  Kontakt oss gjerne for mer mer informasjon og veiledning.
Hanne Linde, teamleder Marked
Tlf: 91555283
E-post: hanne.linde@enerconsult.no