Enova svarer tilbyr rådgivningstjenester for en grønnere fremtid, tilgjengelig for privatpersoner, næring, og industri over hele landet. I en prosess mot en bærekraftig omstilling kan en investering av de nyeste og mest miljøvennlige teknologiene medføre en risiko for mange bedrifter. Her bidrar Enova med sin økonomiske støtte slik at ambisiøse prosjekter realiseres.

- Vi har vunnet denne konkurransen de siste 20 årene. Kontrakten er på tre år, men med en opsjon som må utløses etter andre år. I løpet av disse årene tror vi det vil skje mye spennende rundt omstilling til lavutslippssamfunnet og digitalisering, sier daglig leder Torben Søraas. 
Anbudsprosessen tok over et halvt år og han mener det er godt å få bekreftelsen på at de fortsatt er den foretrukne leverandøren av disse tjenestene. Norconsult sitt miljø i Sandvika samarbeider om leveransen. Enerconsult har 10 ansatte inklusive to studenter som internship. 

Lokal verdiskapning og nasjonal betydning

Ved å sikre denne kontrakten, styrker Enerconsult ikke bare sin posisjon på nasjonalt nivå, men bidrar også vesentlig til lokal økonomisk vekst og skaper flere arbeidsplasser i Narvik. Som en stolt del av Nordkraft-konsernet, er Enerconsult dypt forankret i regionens energisamfunn, og denne avtalen styrker vår rolle i den lokale verdikjeden innen energieffektivisering.

Leverer også tjenester i regionen

- Det er tydelig at interessen for enøk og energimerking har blitt betydelig større de siste årene. Dette skyldes nok delvis strengere krav til energieffektivitet, men også økende bevissthet rundt bærekraftig utvikling. Særlig har det den siste tiden vært stor interesse for grønne lån for både bedrifter og private, noe som har resultert i en større oppdragsmengde for Enerconsult, forteller Hanne Linde, markedsleder hos Enerconsult, og legger til:


- Det er en positiv trend som vi i Enerconsult er glade for å kunne støtte og være en del av, ved å tilby vår veiledning innen energi- og klimarådgivning. Dette gjelder også veiledning til de nye støtteordningene til Enova. Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene til energitiltak i yrkesbygg og boligselskap. Enova kan også tilby støtte til energikartlegging av bygningsmassen. Her kan Enerconsult bistå både som rådgivere og være behjelpelig i en eventuell søknadsprosess.

Fra 2010 ble det krav om at alle yrkesbygg over 1000 m2 skal ha en gyldig energiattest. Det som kanskje er mindre kjent, er at denne attesten må fornyes hvert tiende år for å forbli gyldig. 

Enerconsult jobber generelt for å styrke fagmiljøet i Narvik og vurderer nå å opprette en ny stilling. 

Kontakt:
Torben Søraas, daglig leder: torben.soraas@enerconsult.no +47 951 58 148

Om Enerconsult
Enerconsult skal med basis i energi-/klimarådgiving og veiledning tilby energifaglige tjenester med fokus på energieffektivisering, energiomlegging og klima. Enerconsult er 100 % eid av Nordkraft AS.

Om Enova
Enova SF arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.