Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

Oppdragsbrevet leveres til elevene mandag 6. mars, og ferdig resultat presenteres av elevene til Nordkraft og Enerconsult innen 30. mars. Oppdragsbrev og informasjon om Enerconsult ligger som nedlastbare linker på siden av denne artikkelen. 

Vi gleder oss til å se resultatet og håper elevene finner oppdraget spennende og lærerikt.