Vi har i løpet av flere år bygd opp en godt sammensatt gruppe av faglige spesialister innenfor energirådgiving, og vant på bakgrunn av dette anbudet nok en gang, første gang allerede i 2003. Oppdraget løses i nært samarbeid med Norconsult i Sandvika, som har vært en foretrukket samarbeidspartner for Enerconsult over flere år.

Anbudet ble i likhet med tidligere vunnet i hard konkurranse med dyktige rådgivingsmiljø i resten av Norge. Storkontrakten som har vært i Narvik siden 2003, blir dermed fortsatt værende i byen i 2013 og 2014 med opsjon ut 2017.