Hva er «Samfunnsløftet»?

«Samfunnsløftet» er en unik støtteordning som finansierer kartlegging av grønne tiltak for din organisasjon. Denne ordningen kan dekke inntil 50% av kartleggingskostnadene, opptil 100 000 kroner per organisasjon.

Hvordan kan Enerconsult hjelpe deg?

Enerconsult spesialiserer seg på ENØK-analyser som oppfyller alle kravene «Samfunnsløftet» har satt. Våre analyser og rapporter vil gi dere:

  • Detaljert innsikt i hvordan utslipp kan reduseres
  • Økonomisk analyse av potensielle tiltak
  • Konkrete anbefalinger for fremtidige utbedringer

Dette er punkter som er i tråd med kravene fra støtteordningen, og det er bare noe av det våre rapporter vil gå i dybden på. Ved å engasjere Enerconsult i kartleggingsprosessen, får du ikke bare en rapport. Du får en helhetlig veiledning hvor vi sammen skreddersyr en bærekraftig handlingsplan for din organisasjon

Søknadskriterier og hvem kan søke?

For å kvalifisere må kartleggingsarbeidet utføres av profesjonelle fagkonsulenter, og det er nettopp det vi i Enerconsult er. Vi har kompetanse og erfaring med rådgivning på grønn omstilling. Alle bedrifter, lag og foreninger med adresse i Nord-Norge kan søke om denne støtten. Søknader må levers i løpet av 2023, men utover dette er det ingen søknadsfrist så lenge det er midler igjen i potten. Så jo før du setter i gang jo bedre.

Vil du vite mer?

Kontakt oss i Enerconsult for en uforpliktende samtale. Vi står klare til å hjelpe dere med å navigere i denne unike muligheten for en bærekraftig utvikling.