Energirådgivning for boligeiere og næringsliv har vært en del av vår virksomhet helt tilbake til tiden som regionalt enøk-senter. På vegne av Enova SF drives det en omfattene informasjons- og rådgivningsvirksomhet innefor blant annet energieffektivisering, energiomlegging og støtteordninger. Enerconsults rådgivere er også store bidragsytere med fagstoff til ulike media.

Vi har også muligheten til å skreddersy kurs som ligger naturlig innenfor våre kompetanseområder. 

For å få full nytte av flere andre av våre tjenester er vår måte å kommunisere med kunden og brukere meget viktig, og dermed også noe vi har stor fokus på. Skal man lykkes med å implementere f.eks. energiledelse i en bedrift så er det ofte behov for både riktig veiledning av kunden, god informasjonsdeling til ansatte, brukere og prosjektdeltakere og en tilpasset opplæring av flere ulike grupper. Her er vår lange erfaring med veiledning, opplæring og informasjonsdeling ett av flere suksesskriterier.