Energimerking er et viktig verktøy for å redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra bygninger, og for å hjelpe forbrukerne å ta mer informerte valg når de kjøper eller leier eiendommer. I denne artikkelen vil vi forklare hvorfor det er viktig å ha energimerke i orden, og hvordan energimerking kan hjelpe deg å redusere energikostnadene og bidra til en bærekraftig fremtid.

Energimerking er en ordning som ble innført i Norge for å gi informasjon om energiforbruket til bygninger og produkter. Ordningen gir bygninger og produkter en energikarakter fra A til G, der A er best og G er dårligst. Energikarakteren er basert på hvor mye energi bygningen eller produktet bruker i forhold til størrelsen.

Energimerking er viktig av flere grunner:

  1. Redusere energiforbruk og klimagassutslipp: Energimerking kan hjelpe til med å redusere energiforbruket og klimagassutslippene ved å gi informasjon om hvor mye energi en bygning bruker, og ved å foreslå tiltak for å redusere forbruket.

  2. Øke bevisstheten om energibruk: Energimerking kan øke bevisstheten om energibruk og klimaspørsmål blant forbrukere, og hjelpe dem å ta mer informerte valg.

  3. Spare penger: Ved å redusere energiforbruket kan man spare penger på strømregningen og redusere driftskostnadene for eiendommen.

  4. Øke verdien av eiendom: En energieffektiv eiendom kan være mer attraktiv for kjøpere eller leietakere, og kan dermed øke verdien av eiendommen.

  5. Bidra til klimamålene: Energimerking kan bidra til å nå nasjonale og internasjonale klimamål ved å redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra bygninger.


Energimerking kan hjelpe deg på flere måter. Ved å få energimerket på din bygning vil du kunne:

  1. Få en oversikt over energiforbruket: Energimerking gir deg informasjon om hvor mye energi bygningen eller produktet bruker, og hvor det er potensiale for å redusere forbruket.

  2. Få forslag til energitiltak: Energimerking gir også forslag til energitiltak som kan redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra bygningen eller produktet. Dette kan inkludere forslag til isolasjon, energieffektive vinduer, energieffektive belysningssystemer eller mer energieffektive HVAC-systemer (oppvarming, ventilasjon og aircondition). Energimerking kan dermed hjelpe deg med å identifisere potensielle tiltak som kan forbedre bygningens energieffektivitet og redusere energikostnadene på lang sikt.

Ved å følge disse forslagene kan du ikke bare spare penger på energiberegningen, men også bidra til å redusere klimagassutslippene og oppfylle bærekraftsmålene. Det er derfor viktig å ta energimerking på alvor og benytte seg av forslagene som gis, for å kunne dra best mulig nytte av energimerkingen og øke energieffektiviteten til bygningen din.

NB: Hele denne artikkelen er forfattet av ChatGPT med input fra Enerconsult.