- Det er NVE som er ansvarlig for å gjennomføre tilsyn med energimerking av yrkesbygg og utleielokaler. Byggeier kan bli ilagt gebyr for manglende gyldig attest, sier seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll i NVE i en pressemelding.

Byggeier kan bli ilagt gebyr for manglende gyldig attest, men aller mest er Brunvoll opptatt av fordelene med energimerking.

- Miljø og energieffektivitet har stort fokus nå, og energiattest er noe som er etterspurt av både kjøpere og leietagere. I tillegg kan du gjennomføre energimerkingen sammen med f.eks. vurdering av tekniske anlegg som kan føre til at du identifiserer muligheter for mer effektiv drift og kostnadskutt, påpeker Brunvoll.

Energirådgiver i Enerconsult, Audun Finsveen forteller at etterspørselen etter energiattester for bygg har økt siste årene fra leietakere i bygg som skal sertifisere seg som Miljøfyrtårn eller andre miljøsertifiseringer. I slike tilfeller er det byggeier som må utføre energimerkingen og oversende dokumentasjon på energimerke til leietaker i bygget. Finsveen ser også at det utføres tilsyn fra NVE med spesielt fokus på byggeiere som ikke har energimerket sine bygg. I alle tilfellene kan Enerconsult bistå byggeier med å oppfylle lovpålagt krav om energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg.

- Enerconsult har utarbeidet mange energiattester for yrkesbygg de siste årene og har god erfaring med både energiattester og energivurdering av tekniske anlegg. For yrkesbygning som er i drift, skal målt energibruk for de tre siste år oppgis. Byggeier må også gi tilgang til bygget for befaring, sende over tilgjengelig dokumentasjon som tegninger og tekniske datablad på varmesentral og teknisk anlegg. Enerconsult trenger også tilgang til å hente ut energiforbruk, en tilgang byggeier kan gi til eksperten som energimerker.

Energirådgiveren vil da beregne energi- og oppvarmingskarakter for bygget i samsvar med beregningsmetodene og laste det opp i energimerkesystemet sammen med aktuelle tiltak for bygget. Energiattest sendes til kunden så de kan slå det opp på bygget.

Energimerkeforskriften trådte i kraft 1. januar 2010. Fra 1. juli 2016 er det ENOVA som forvalter energimerkesystemet. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er tilsynsmyndighet.

 

Fakta om energimerking:

• Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal energimerkes uavhengig av salg eller utleie, og alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter

• Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg

• Eksperter kan være rådgivende ingeniører som dekker de kompetansekravene som er stilt i energimerkeforskriften

• Energimerkeforskriften pålegger eier av en bygning å sørge for at bygget er energimerket ved salg og utleie av eiendom