Pressemelding: Enova svarer er en landsomfattende tjeneste for energirådgivning og veiledning for både privatpersoner og bedrifter.

- Vi vant denne konkurransen første gang i 2003. Kontrakten er på fire år, men med en opsjon som må utløses hvert år. Det er med andre ord ikke en sovepute, sier daglig leder Torben Søraas. Anbudsprosessen har vart 4-5 måneder, og han mener det er godt å få bekreftelsen på at de fortsatt er den foretrukne leverandøren av disse tjenestene. Enerconsult har totalt åtte ansatte, og samarbeider med Norconsult om leveransen.

Lokal verdiskaping

- Det føles bra å hente oppdrag til Narvik som sørger for verdiskaping her. Regionen vår har mange arbeidsplasser innen utvikling, produksjon og distribusjon av energi. Denne avtalen sikrer arbeidsplasser som kommer i tillegg til den tradisjonelle verdikjeden, sier Søraas.

Enerconsult jobber generelt for å styrke fagmiljøet i Narvik, og vurderer nå å opprette en ny stilling for å øke andelen lokale oppdrag.

Leverer også tjenester lokalt

Enerconsult har de senere årene rendyrket energirådgivning som forretningsområde. Samtidig har klimaperspektivet blitt større. Tjenestene de leverer til Enova handler også om miljø, klima og energimerkeordningen. I tillegg leverer de tjenester lokalt. Det handler om energieffektive bygg, planer, utredninger og analyser, energimerking, energiledelse, energioppfølging og enøktiltak.

- Fra 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje. Så fremover forventer vi en del oppdrag for bedriftsmarkedet knyttet til utfasing av oljekjeler og overgang til fornybart, sier Søraas.

Enerconsult er et av få selskaper i Norge som rendyrker fagområdet energirådgiving. Sammenlignbare og større bedrifter har gjerne energirådgivning som et av flere satsingsområder. I 2016 flyttet Enerconsult inn i Nordkraft sine lokaler i Teknologibyen, og ble med det en del av et større fagmiljø.

Kontakt:

Torben Søraas, daglig leder: torben.soraas@enerconsult.no +47 951 58 148

Høyoppløselig bilde til nedlasting. (PNG, 10MB)

Om Enerconsult

Enerconsult skal med basis i energirådgiving og veiledning tilby energifaglige tjenester med fokus på energieffektivisering, energiomlegging og klima. Enerconsult er 100 % eid av Nordkraft AS.

Om Enova

SF Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. I løpet av første halvår 2018 flyttes eierskapet over fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet.