Som ansatt vil en være med å bidra til Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet og jobbe med bærekraftige, lønnsomme og fremtidsrettede energi- og klimaløsninger for våre kunder lokalt og nasjonalt. Et av våre suksesskriterier er at vi har et velfungerende team som gjør hverandre gode. Vi ønsker derfor at du også har gode samarbeidsevner og et godt humør, samtidig som du kan jobbe selvstendig. En god evne og interesse av å veilede andre er også en positiv egenskap for oss.

Energi- og klimarådgiving er et komplekse fagområder som i stor grad bygger på tverrfaglig kompetanse. Det er derfor mye som kan være interessant for oss, men her er noen hovedpunkter:

 • Master/Bachelor innen Energi - klima og miljø, VVS, Bygg eller andre relevante fagområder. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Kjennskap til relevante standarder og forskrifter.
 • Erfaring med energi-, klima- og effektberegninger.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Stillingen kan også passe for nyutdannede.
   

Om Enerconsult

Enerconsult har i dag 10 ansatte som jobber i team og som leverer tjenester innen energieffektivisering, energiomlegging og miljøkonsekvenser av energibruk. En vesentlig del av våre tjenester er knyttet til leveranse av svartjenesten for Enova. Enova Svarer er en landsdekkende tjeneste med veiledning og energi- og klimarådgiving rettet mot husholdninger og virksomheter innen næring, industri og transport. 

Vi tilbyr

 • Gode personalordninger
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Karrieremuligheter
 • Arbeidsplass i utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted for stillingen vil være i Narvik.

Mer informasjon
Daglig leder Torben Søraas tlf. 951 58 148
Send din søknad og CV til torben.soraas@enerconsult.no
Åpen søknadsfrist