Vi ser etter deg som har en genuin interesse for energieffektivisering, miljø- og klimaløsninger og fornybar energi. Et av våre suksesskriterier er at vi har et velfungerende team som gjør hverandre gode. Vi ønsker derfor at du også har gode samarbeidsevner og et godt humør, samtidig som du kan jobbe selvstendig. En god evne og interesse av å veilede andre er også en positiv egenskap for oss.  

Energirådgivning er et komplekst fagområde som i stor grad bygger på tverrfaglig kompetanse. Det er derfor mye som kan være interessant for oss, men vi tenker at du bør kunne kjenne deg igjen i noen av punktene under:  

 • Bachelor/master innen Energi- og miljø, VVS, Bygg eller andre relevante fagområder.   
 • Relevant erfaring innen nevnte fagområder, industri eller transport kan kompensere for manglende utdanning.  
 • Erfaring i bruk av energiberegningsprogrammet SIMIEN eller tilsvarende og kjennskap til relevante standarder og forskrifter  
 • Erfaring med energimerking av yrkesbygg og/eller energivurdering av tekniske anlegg   
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig  

Om Enerconsult 

Enerconsult har ti ansatte og leverer tjenester over hele Norge innen energieffektivisering, energiomlegging og miljøkonsekvenser av energibruk. En vesentlig del av våre oppdrag har vært knyttet til langsiktige avtaler om leveranse av svartjenesten Enova Svarer, som er en landsdekkende energirådgivningstjeneste rettet mot private husholdninger, næring, industri og transport.   

Vi tilbyr  

 • Gode personalordninger  
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø  
 • Karrieremuligheter  
 • Arbeidsplass i utvikling  
 • Spennende arbeidsoppgaver  
 • Konkurransedyktige betingelser  

Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

Arbeidssted for stillingen vil være i Narvik.  

Mer informasjon 

Daglig leder Torben Søraas:  torben.soraas@enerconsult.no tlf. 951 58 148 

Klikk her for å søke på stillingen.

Søk innen: 03.02.2020

Enerconsult AS er et veletablert selskap med omfattende erfaring innen energirådgivning. Vi har en målsetting om å skape bærekraftige, lønnsomme og fremtidsrettede løsninger hos våre kunder, og har langvarige kunderelasjoner med statlige institusjoner. Våre tjenester leveres både lokalt og nasjonalt. Vi har hovedkontor i nye lokaler i Teknologibyen i Narvik, men har også ansatte på andre lokasjoner rundt i Norge. Enerconsult er en del av Nordkraft-konsernet.