EPC (Energy Performance Contracting) er utbredt blant kommuner og fylkeskommuner, og skal gi kommunene en forutsigbar investering med god avkastning og lav risiko. Alminnelige kontraktsbestemmelser er regulert i NS 6430, samt at KS har laget en egen mal for gjennomføring av EPC-prosjekter.

De fleste kommuner som inngår energisparekontrakter har ingen egne energirådgivere, og er avhengig av å leie inn energirådgiver for å ha en profesjonell part "på sin side". De største EPC-entreprenørene i Norge savner at kommunene har en profesjonell part på sin side, spesielt i fase 2 og 3 (gjennomføringsfasen og garantifasen). Her kan Enerconsult bistå som kommunens energirådgiver