Prosjektering av slike bygg krever en helhetsforståelse og godt samarbeid mellom alle fagdisipliner for å klare sine mål. Vi har mye kompetanse innen både bygg, tekniske anlegg og fornybare oppvarmingsløsninger og kan bistå som energirådgiver i en prosjekteringsfase.

Nullutslippsbygg er et tema som vi tror vil komme mer og mer i fremtiden, og som i tillegg krever god planlegging og forståelse for blant annet materialbruk, energikilder og de etablerte systemene for beregning av nivåene. Her kan vi også bistå med erfaring og kompetanse.