Energieffektiv drift av kommunale bygg

Interkommunalt nettverk for byggansvarlige og byggdriftere for å øke kompetanse og dele erfaringer om hvordan oppnå og drifte energieffektive bygg

Sosiale Medier